Houston Metro 3

Metro
Apr 09, 2017 - 01:00pm US/Central
Houston, TX
United States
vs
Houston Blues
  Houston Reds
10.9.69   10.7.67
TeamFinal
Houston Blues10.9.69
Houston Reds10.7.67